Lotta Ljung Eriksson

ICF är den självklara branschorganisationen för professionella coacher i Sverige.

Mitt mål är att få människor att växa, att hitta sin egen drivkraft och den inre kompassen. Du kan aldrig ändra på någon annan - bara på dig själv, detta förutsätter att du känner dig själv riktigt bra!

Min Coachingstil Den som coachas av mig kan vänta sig ett 100% engagemang. Jag är rak och räds inte ställa dom svåra frågorna. Vi arbetar systematiskt med kraftfulla verktyg för att nå de utsatta målen. Mina starka sidor som coach är att jag är intuitiv, engagerad, strukturerad, fokuserad, lugn och entusiastisk.

ICF Coach För mig är det viktigt att mitt hantverk är kvalitetsmärkt. Därför har jag certifierat mig hos den internationella organisationen Coach Federation, ICF.
ICF arbetar globalt för att höja standarden bland verksamma coacher. Att vara ICF-certifierad coach – Professional Certified Coach, PCC – innebär bl a att coachen har genomgått godkänd utbildning, har dokumenterad erfarenhet, arbetar efter deras etiska riktlinjer och kontinuerligt fortbildar sig. Certifieringen måste förnyas var tredje år.

Mer om mig Jag har mångårig erfarenhet inom arbetsledande, positioner, verksamhetsutveckling, coachning, rekrytering och bemanning.

Utbildningar:
IPU Beteendeprofilanalys
IPU Drivkrafter
ACT Acceptance and Commitment Therapy, Tredje vågens KBT Humanova
ICF Professional Certified Coach (PCC)
Extended DISC-certifierad
Diplomerad affärscoach genom Solid Affärscoaching
Diplomerad coach genom Hälsoakademin Europa
Kunskapsbyrån, Ledarskapsutbildning
Utbildad zonterapeut, Axelssons Gymnastiska Institut
Beteendeförändring inom kost och fysisk aktivitet, Karolinska Institutet
Folkhälsovetenskap, Mälardalens Högskola
Kostekonom, Uppsala Universitet