Välkommen!

Coaching

som metod ökar sannolikheten för att nå uppsatta mål. Ett tydligt fokus ligger på att förverkliga visioner - privat och yrkesmässigt - genom att steg för steg ta sig framåt!
 

Jag erbjuder Affärscoaching till dig som vill fokusera och utvecklas på det professionella planet. Det kan vara att stärka ditt ledarskap, att bygga och utveckla din organisation.


Karriärcoaching till dig som vill komma vidare i karriären men som inte vet till vad!

Lotta Ljung Eriksson - Certifierad PCC-coach, ICF

"Where focus goes energy flows!

Så vart lägger du ditt fokus just nu?"