Karriärcoaching

Känner du att du vill komma vidare i karriären men vet inte till vad?

Med hjälp av övningar och coachande samtal tar vi reda på dina grundvärderingar, din motivation och vad dina drivkrafter är.

Vi jobbar med:

  • Kartläggning av personliga egenskaper
  • Kartläggning av den totala kompetensen
  • Kartläggning av tänkbara scenarier och alternativ
  • CV
  • Det personliga varumärket
  • Upprättar en plan för hur du går vidare
  • Intervjuträning
  • Uppföljning

Förslag på upplägg: Vi träffas 6 ggr á 55 min.