Affärscoaching

Affärscoaching - stödjer personer i att utvecklas på ett sätt som gagnar dem själva och deras organisation.

Affärscoachingen syftar till att ta reda på organisationens utmaningar men också identifiera klientens styrkor och svagheter. Därefter prioritera ett antal nyckelområden att arbeta vidare med.

Det kan till exempel vara aspekter på klientens ledarskap som är viktigt för framtiden - både ur klientens och organisationens perspektiv.


Enkelt uttryckt skulle man kunna säga att coachingen är konsten att förenkla och främja klientens och organisationens utveckling med fokus på resultat och bestående förändring.

Förslag på olika saker att arbeta med:

  • Stöd till chefer/blivande chefer och medarbetare
  • Förfina ledaregenskaper och bli en tydligare ledare
  • Öka omsättningen, nå bättre ekonomiskt resultat
  • Stöd vid omorganisation eller arbetsplatsförändringar
  • Ökat fokus och förbättrade prestationer
  • Minska stress
  • Uppnå bättre balans mellan jobb, familj och fritid

Affärscoaching individuellt

Förslag på upplägg, 8 mötestillfällen 1-1,5 tim under en 6 månaders period. I paketet ingår fri telefon- och mejlkontakt.